Lợi ích của khách hàng

Mẫu đạt tiêu chí “Đúng”
Chất lượng + màu sắc + chất liệu

Giảm hơn 30% chi phí
làm mẫu bình thường

Rút ngắn thời gian
làm mẫu, chỉ còn 48h

Đảm bảo tính khả thi
khi sản xuất hàng loạt.

Những sản phẩm mà Saha đã thực hiện

Lời hứa của chúng tôi

Bạn chỉ cần thực hiện 3B

Chúng tôi tin rằng, nỗ lực giúp Khách Hàng giải quyết vấn đề
với ít thời gian – công sức và tiền bạc, là tiêu chí quyết định cho sự Hợp Tác bền vững.

Cung cấp file thiết kế
Hộp mẫu nếu có

Duyệt báo giá – duyệt mẫu

Nhận hàng – Kiểm hàng

Khách hàng của Saha - Qua lời kể..!

Tham quan Saha

BẢNG TIN CHIA SẺ