Lợi ích của khách hàng

Mẫu đạt tiêu chí “Đúng”

Chất lượng + màu sắc + chất liệu

Giảm hơn 30% chi phí

làm mẫu bình thường

Rút ngắn thời gian

làm mẫu, chỉ còn 48h

Đảm bảo tính khả thi

khi sản xuất hàng loạt

Năng lực sản xuất

Bạn chỉ cần thực hiện 3B

Chúng tôi tin rằng, các khách hàng đều xứng đáng nhận được sự phục vụ
kịp thời và chất lượng, cho dù là chỉ làm 1 sản phẩm mẫu.

Cung cấp file thiết kế

Hộp mẫu nếu có

Duyệt báo giá – duyệt mẫu

Nhận hàng – kiểm hàng

Khách hàng của Saha - Qua lời kể..!

Tham quan Saha

Tin tức